Müzik Bilgileri

-A A +A

Erkan Oğur Kimdir?

1954 yılında Ankara'da doğdu. Müzikle ilgilenmeye, çocukluğunun geçtiği Elazığ’da başladı. Keman ve bağlama öğrenmeye de o yıllarda yöneldi. Liseyi Ankara’da tamamladıktan sonra özellikle babasının isteği üzerine fizik-kimya öğrenimi görmek için Almanya’ya gitti.

1973 yılında gitar öğrenmeye başlayan Oğur, Doğu müziğindeki sesleri de kullanabilme gereksiniminden dolayı perdesiz gitarı yaparak dünya müziğine kazandırdı.

Erol Parlak Kimdir?

Erol Parlak

Erol Parlak, 1964 yılında Ağrı’ da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarına girdi. Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra aynı kurumda dört yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalıştı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1987 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 1990’da “Bozlaklar” konulu tezi ile tamamladı. 1988’de TRT İstanbul Radyosuna sınavla “Yetişmiş Sanatçı” olarak girdi. On yıl çalıştığı kurumdan 1998 yılında ayrıldı.

Okan Murat Öztürk Kimdir?

Anadolu geleneksel müziğinin ve bu müziğin vazgeçilmez çalgısı bağlamanın önemli temsilcilerinden biri olan Okan Murat Öztürk, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olan Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Etnomüzikoloji Bölümünde gerçekleştirdiği “Zeybek Kültürü ve Müziği” konusundaki yüksek lisans (2003) eğitimini tamamladı. Geleneksel müziği ve bağlama çalma tekniklerini, otantik kaynakları ve usta sanatçıları dinleyerek öğrendi.

Bengi Bağlama Üçlüsü Kimdir?

Bengi Bağlama Üçlüsü

Bengi Bağlama Üçlüsü Anadolu müziği ve bu müziğin temel çalgısı olan bağlamanın, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 1988'de kurulmuştur. Okan Murat Öztürk, Özay Önal ve Erdem Şimşek’ in yer aldığı üçlü, müzik yolculuğuna dört icracıyla başlamış ve zaman içinde çeşitli icracılar Bengi Bağlama Topluluğuna hayat vermiştir.

Erdal Erzincan Kimdir?

1971 yılında Erzurum'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlama ile de o yaşlarda tanıştı.

1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne girdi ve aynı süreçte; "Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe)" ile ilgili araştırmalar yaptı.

Çetin Akdeniz Kimdir?

1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Ordu Perşembelidir. Ülkemizin önde gelen bağlama yapımcılarından Ragıp Akdeniz’in oğlu olan Çetin Akdeniz küçük yaşlarda bağlama çalmaya başladı.

İlkokuldan sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yine İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Ordu Türküleri Üzerine Analiz Çalışması” isimli teziyle 1995 yılında yüksek lisans bölümünden mezun oldu.

Kavalın Tarihi, Tanımlanması ve Temel Özellikleri

1. Kavalın Tanımı

a) Türk Musikisinde Kavalın Tarihi Gelişimi

Kavalın tarihinin neredeyse insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. Arkeolojik kazılar sonucunda günümüze kadar elde edilen bulgulara göre kavalın güncellenen tarihi Antik Çağlara kadar inmektedir. Araştırmalarda bulunan kaval benzeri çalgılar, günümüzde kullanılan tüm üflemeli çalgıların atası olarak kabul edilebilmektedir (Görsel 1).

Sürmeli Tavırları

Zodik tavrı, Efülliye Tavrı, İftariye tavrı, Pezik ağzı, Zeybek düzeni belli başlılarıdır. Sürmeli bu değişik ağızlarda söylenebilir. Sürmelinin tamamı 96 mısradır.
Zodik Tavrı: Seydiyarlı Ali Çavuşun bacısı Fadime Hatun’un takma adıdır. Zodik neşeli oyun oyna¬mayı seven, yerinde duramayan hoş sohbet oluşundan bu adı almıştır. Zodik (Fadime Hatun) tef çalar ve çok güzel sesi vardır.

Sayfalar