Erol Parlak Bağlama Beşlisi Kimdir?

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

2000 yılında Erol Parlak tarafından kurulan grupta yer alan icracılar; Erol Parlak, Ali Kazım Akdağ, Eren Demir, Doğan Yıldırım ve Güven Türkmen’dir. Erol Parlak’ın müzik okulunda yetişen ve müzik ekolünün öğreticiliğini yapan öğrencileri ile kurduğu grup, alanında önemli başarılara imza atmıştır.

Dünyada yükselmekte olan sanatsal halk müziği gelişimine bağlı olarak enstrümantal müzik yapan grup, temelde başka hiçbir enstrumana yaslanmadan, bağlamanın kültürel birikimi ve bütünlüğüne bağlı olarak bağlamaya ait her tekniği ve nüansı bünyesinde barındırmaya önem vermektedir. Anlayış olarak ; özden ve genelden kopmadan geçmişin ve bugünün birikimine bağlı kalan deneysel bir çalışma düşüncesine sahiptir. Genel olarak doğaçlama karakterli akustik performansın tercih edildiği ve amaçtan ziyade özü beslemeye yönelik çok sesli duyumu içine alan bir saund anlayışı hakimdir.

Grup repertuvarları, Anadolu müziği üzerine kurulu, anonim ve kişisel üretimlerden oluşan; deyişlerden semahlara, türkülerden halaylara, zeybeklere ve oyun ezgilerine kadar uzanan çeşitli eserlerden meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra kültürlerin yakınlaşması ve yeni açılımlara ulaşma amacı ile Batı klasiklerinden WA Mozart’ın ‘Alla Turca’ ( Türk Marşı) adlı eserini yorumlamışlardır. Bağlama beşlisi bu anlamda çeşitli denemelerin yapılmaya çalışıldığı ülkemizde, gerek icra kapasitesi gerekse performansı ile konusunun ilk ve tek örneğidir.

Bağlama ailesinden çalgıların kullanılış biçimi, orkestrasyonu ve enstrumantal çalgı müziği icra biçimi ile pek çok alanda yenilikler yapan grup, çalışmalarını ‘Eşik’ isimli enstrumantal bir albümle yayımlamıştır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda konser, workshop ve etkinlik projesinde yer alan bağlama beşlisi, bağlama çalgı müziğimizi ve kültürümüzü uluslar arası sahnelerde başarıyla temsil etmiştir.


Kaynak: 2013-2014 Güzel Sanatlar ve Spor Okulu 12.Sınıf Bağlama Ders Kitabı

Anahtar Kelimeler: 

Rastgele Parça

Ardahan'ın Yollarında
Güller Açıp Bağlarında
Eyle Bir Yar Sevmişem Ki
Onüç Ondört Çağlarında

Eyvah Dimme Dimme
Nazlı Yar Dimme
Men Özüm Sarhoş
Sen Şerap Verme

Dimme'yi Ben Çayda Gördüm
Elinde Bir Bayda Gördüm
İki Öptüm Bir De Sevdim
Ondan Ne Fayida Gördüm

Eyvah Dimme Dimme
Nazlı Yar Dimme
Men Özüm Sarhoş
Sen Şerap Verme