Yörelere Göre Türküler

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

Rastgele Parça

Yeşil ayna sokundun mu beline
Gelin gurban olam tatlı diline
Sen düşürdün beni alem diline
Benim ile mercimeği daşlıda yar

Sen sefa geldin.
Çarşıdan aldı da yeşil aynayı
Boşa çiğnemişin yalan dünyayı
Ne İzmir'i koydum ne de Konya'yı
Kendime münasip yar bulamadım
Sen sefa geldin.