Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

Sayfalar

Rastgele Parça

Vakti seherde
Açılır perde
Düştüğün yerde x2
Derman sendedir

Düşmüşüm kaldır
Mihnetim oldur
Ağlarım güldür x2
Derman sendedir

Benim biçare
Kaldım avare
Yürek pür yare x2
Derman sendedir

Himmeti Baba-Lütfi Gültekin