Hüseyin Turan

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın

Sayfalar

Rastgele Parça

Arda Boylarında Kırmızı Erik
Halime'nin Ardında Onyedi Belik

Ah Anneciğim Ah Anneceğim Yaktın Ya Beni
Bu Genç Yaşta Denizlere Attınya Beni (NAKARAT)

Alıverin Feracemi Anneceğim Diksin
O Kıymatlı İsmail'e Kendisi Gitsin
NAKARAT

Uyan Uyan İreceb'im Senin Olayim
Ardalar Aldıya Nerde Bulayım
NAKARAT

Arda Boylarına Ben Kendim Gittim
Dalgalar Vurdukça Can Teslim Ettim
NAKARAT

Arda boylarında sarı karınca
Ah nere gideyim sabah olunca
NAKARAT

Yakın ingeler yakın kınamı yakın
Yarın halay boş dönecek seyrine bakın
NAKARAT

Doku anneciğim doku paltomu doku
O paltomun cebindeki mektubu sen oku
NAKARAT